Hài Kiều Oanh: Vợ tôi là tơ giăng

55.000

Mã: DP_S3F7UX16049 Danh mục:
Vợ Tôi Là Tơ Giăng là liveshow hài của nghệ sĩ của Kiều Oanh có sự tham gia của các nghệ sĩ

Diễn viên:

Kiều Oanh

Lê Huỳnh

Anh Tuấn

Mai Dũng

Tam Thanh

Hà Linh

Diễm Trinh

Ngọc Thanh

Hồng Tía

Đăng Khoa

Báo Anh

Trần Lương

 

Ca sĩ:

Nhật Quốc

Tấn Quốc

 

Ảo thuật gia:

Cao Long

Trong chương trình có sử dụng một số ca khúc và các đoạn phim của các đồng nghiệp phục vụ cho chủ đề.